[GE] วิธีแก้ไขปัญหา BugTrap.dll

สำหรับผู้เล่นที่ติดปัญหา ไม่สามารถเข้าเกมได้ขึ้น Error BugTrap.dll

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากใน Folder เกมมีไฟล์ BugTrap.dll ไม่ครบถ้วน

วิธีแก้ไข
1. ให้ตรวจสอบใน Folder เกม ว่ามี BugTrap.dll ตามรูปนี้หรือไม่

2. ตรวจสอบ Folder release ใน Folder เกม ว่ามี BugTrap.dll ตามรูปนี้หรือไม่

หากไม่มีไฟล์ BugTrap.dll ตามทั้ง 2 ที่นี้ ให้โหลดไฟล์จากใน Link นี้ https://goo.gl/ypXTt5 ไปแตกไฟล์และวางให้ครบทั้ง 2 ที่ค่ะ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This