[GE] Spring Grabber

มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า เมื่อใดที่ฤดูใบไม้ผลิมาถึง
สัตว์เลี้ยงของท่าน จะเปล่งประกาย

ระยะเวลาจำหน่าย
เริ่มต้น : 18 มีนาคม 2562 16:00 น.[หรือหลังเปิดServer]
สิ้นสุด : 1 เมษายน 2562 13:00 น. [หรือก่อนปิด Server]

รายละเอียดกิจกรรมทีมงาน Granado Espada

ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This