GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกันเถอะะะะ!
ไม่ใช่แค่ฟักทองธรรมดานะ เพราะฟักทองเอาไปแลกกับ NPC Halloween Daisy ก็ได้รางวัลอีกเพียบ!!

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม :
1. รับเควสที่ NPC Halloween Daisy ที่เมืองรีบอร์กโดซ์ ตำแหน่ง F,4
2. ให้ตามหา ฟักทองฮาโลวีนที่หายไป 10 ชิ้น ซึ่งดรอปจากมอนสเตอร์
3. เมื่อสะสมฟักทองฮาโลวีนที่หายไปครบแล้ว นำมามอบให้ NPC Halloween Daisy แล้วจะได้รับ
– Halloween Tickets 5 ชิ้น
– ลูกกวาดฮาโลวีนสดใหม่ 20 ชิ้น
4. สะสม Halloween Ticket ให้ครบ แล้วมาแลกรับรางวัลกับ NPC Halloween Daisy
5. สามารถทำเควสได้ 1 ครั้ง / วัน

: ไอเทมเควส :

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

 

: ไอเทมฟักทองฮาโลวีนที่หายไป :

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

** ไอเทมจะดรอปลงพื้น **
** ไอเทมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ **

 

: รายการของรางวัล :

รูปไอเทม

รายการไอเทม

จำนวน (ชิ้น)

จำนวน Halloween Ticket ที่ใช้

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Normal Character [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Clair [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Ludin [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Viki [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Kano [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Ramiro [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Tiburon [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Rachel [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Montoro [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Sorang [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Halloween pumpkin hat for Rose Spirit [ถาวร]

1

10

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Destruction Rifle Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Broomstick Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Lightning Bracelet Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Slayer Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Flame Bracelet Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Pistol Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Crossbow Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Bangle Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Dagger Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Grimoire Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Cannon Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Polearm Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Bayonet Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Legguard Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Tonfa Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Blade Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Mace Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Staff Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Knuckle Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Freezing Bracelet Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Rod Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Crescent Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Record Book Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Sabre Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Rapier Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Cube Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Main-gauche Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Javelin Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Abyss Shotgun Costume – Event [30วัน]

1

20

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Enhanced Tribe Potion – Wildlife

1

3

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Enhanced Tribe Potion – Lifeless

1

3

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Enhanced Tribe Potion – Demon

1

3

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Enhanced Tribe Potion – Undead

1

3

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Enhanced Tribe Potion – Human

1

3

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Pet Food

1

2

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Expert G EXP Card

1

2

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Training Card G

1

2

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Veteran G EXP Card

1

1

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Soul Crystal

1

1

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

Principal Ampule

1

1

** ไอเทมทุกชิ้นเป็นไอเทมแบบกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ **

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

 

: NPC ประจำกิจกรรม :

NPC Halloween Daisy ที่เมืองรีบอร์กโดซ์ ตำแหน่ง F,4

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

 

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!! GE : Halloween Party 2017 Event! มาตามหาฟักทองฮาโลวีนที่หายไปกัน!!

ติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุก แชทสนั่นกับเพื่อนคอเกมได้ 24 ชั่วโมง ฯลฯ
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิก!!

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This