Category: Notice

img

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 28 กันยายน 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 24 Sep 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
img

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 23 กันยายน 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 17 Sep 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
img

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 14 กันยายน 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 10 Sep 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
img

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 7 กันยายน 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 03 Sep 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
default

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 31 สิงหาคม 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 27 Aug 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
default

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 24 สิงหาคม 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 20 Aug 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
img

[GE] : Version Update : 33.81.46 TH

author image by CMเงาจันทรา | All News Game Guide Game System Notice | 0 Comments | 18 Aug 2021

Version Update : 33.81.46 TH อัปเดตตัวเกม Granado Espada ประเทศไทย โดยหลักๆแล้ว ตัวเกมของเรานั้นจะถูกพัฒนาโดยอ้างอิงจากตัวเกม Granado Espada เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเป็นหลัก และมีการปรับแต่งให้เป็นเวอร์ชั่น 33.81.46 TH ซึ่งรายละเอียดบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับ โดยรายละเอียดที่จะทำการอัปเดตเข้ามามีดังนี้ 1. Monthly Mission – Nest of Beast มิชชั่นรายเดือนที่เพิ่มเข้ามาในเกม สามารถเข้ามิชชั่นได้ผ่านทาง NPC : Noah ที่เมือง Prurio เงื่อนไขของมิชชั่นคือ ผู้ที่จะสามารถเข้ามิชชั่นจะต้องจบเควสเนื้อเรื่อง Altria EP3, จำนวนผู้เข้ามิชชั่นขั้นต่ำ 12 –…

Read more
default

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 17 สิงหาคม 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 13 Aug 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
default

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 10 สิงหาคม 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 06 Aug 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more
default

[GE] : ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 3 สิงหาคม 2564

author image by CMเงาจันทรา | Notice | 0 Comments | 30 Jul 2021

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีครับ ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 16:00 น. โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Read more

Find us on Facebook

ge
ge