[GE] Vacation Week

ระยะเวลากิจกรรม
9 พฤษภาคม 2562 ถึง 21 พฤษภาคม 2562

:วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม:

1.คุยกับ NPC Leonele ที่เมือง รีบอร์โดซ์ เพื่อรับเควสรายวัน
2. กลับมาส่งเควสหลังจากสำเร็จเควส Rank Mission 10/10
3.คุยกับ Leonele อีกครั้งเพื่อรับไอเทม 5 Event Ticket
*หากใช้ Home Premium จะได้รับรางวัลเพิ่มเป็น 10 ชิ้น
4.คุยกับ Leonele อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน Sweet day!! Shop

: NPC ประจำกิจกรรม :

ของรางวัลที่สามารถแลกได้ มีรายละเอียดดังนี้


ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 7 พฤษภาคม  2562

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This