[GE] : Salang Salang Spring Event


สายลมไหวๆ ในฤดูใบไม้ผลิ
เป็นสัญญาณว่าแฟชั่นต้องมาแล้ว

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้น : วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 14 กันยายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

• ภารกิจ •
[Event] Spring is Coming!

1. เมื่อเข้ามาในเมืองแล้วให้ไปหา Vanessa
โดยเธอจะปะทะฝีปากกับ Sage Sharon ในเรื่องแฟชั่น

2. ให้เราช่วยไกล่เกลี่ยโดยไปคุยกับ เหลียง
เขาจะให้เราทำภารกิจเพื่อเธอทั้ง 2

• โดยเราต้องช่วยหาของมาให้ Vanessa เพิ่มระดับ
ความพอใจของเธอ
ด้วยการหาเควสเควสจาก Rank Mission
เมื่อครบแล้วคุยกับ เหลียง เขาจะให้เรานำไอเทมไปมอบให้กับ
Vanessa เธอก็จะให้รางวัลตอบแทน

• หาไอเทมเควสสำหรับ Sage Sharon
โดยไอเทมเควสนี้จะดร๊อปกับมอสเตอร์ตามแผนที่
เมื่อครบแล้วคุยกับ เหลียง เขาจะให้เรานำไอเทมไปมอบให้กับ
Sage Sharon เธอก็จะให้รางวัลตอบแทน

• รางวัลจาก Vanessa •

3. คุยกับ Sage Sharon เพื่อใช้งาน
Event Costume Shop

* ทำภารกิจได้วันละ 1 ครั้ง *
* ของรางวัลจากกิจกรรมทั้งหมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ *

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This