[GE] : Sage Sharon Episode Event the 2nd

ภารกิจลึกลับกับ นักปราชญ์ Sharon
เริ่มภารกิจลำดับที่ 2 แล้ว

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้น : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม
• [Event] Sage Sharon and 5 Elemental

• สนทนากับ Sage Sharon บริเวณ น้ำพุเมืองรีบอร์โดซ์ เพื่อรับฟังเรื่องราว และทำภารกิจ
• เธอจะให้เราไปหา Imprinted Ancient Crest จากมิชชั่นพิเศษ
• กลับมารับรางวัลกับเธอ

♦ รางวัลประจำวัน ♦

♦ ส่ง [ Imprinted Ancient Crest ] ♦

♦ หมายเหตุ ♦
1. กรุณาแลกไอเทมเควสก่อนจบกิจกรรม
2. รางวัลจากกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This