[GE] : Rachel’s Heart Sweets Eventมาเติมความหวานให้เรเชลกันเถอะ

รวบรวมขนมให้ครบ แล้วรับรางวัลกับเรเชลได้เลย

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้น : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม
[Event] Rachel’s Stick Snack
• สนทนากับ Lead Manager Rachel ที่เมือง รีบอร์โดซ์ เพื่อรับฟังเรื่องราว และทำภารกิจ
• เรเชล นั้นต้องการ ที่จะทำขนม Pepero ให้กับ ลูดิน เพื่อนรัก
(Pepero = ขนมคุกกี้แท่งบางๆ ที่มีช็อคโกแลตผสมอยู่ในชั้นนอก)
• จึงเป็นเหตุให้เราต้องให้ความช่วยเหลือ
โดยนำ Stick Snack ที่ได้จากมอนสเตอร์กลับมาให้เธอ
• เมื่อได้ครบแล้วให้นำกลับมาให้เธอเพื่อรับรางวัล

♦ Daily Reward ♦
รับรางวัลตามจำนวนครั้งที่ทำสำเร็จ

♦ Stick Snack That Don’t Taste As Expected ♦
(ขนมที่ไม่อร่อยอย่างที่คิด) เมื่อใช้งานจะสุ่มบัพดังนี้

♦ หมายเหตุ ♦
1. สามารถทำภารกิจสำเร็จได้วันละครั้ง
2. รางวัลจากกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
3. ไอเทมบัพจากกิจกรรม จะถูกลบเมื่อจบกิจกรรม

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This