[GE] : Mission Roulette 10Vis

[GE] : Mission Roulette 10Vis
Mission Roulette 10 Vis

มีเงิน 10 Vis ก็สามารถรับรางวัลเพิ่มจากการลงมิชชั่นได้เลย
จะมิชชั่นส่วนตัว หรือมิชชั่นเกาะเพื่อนก็คุ้มจ้า

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้น : 28 เมษายน 2563 เวลา 16:00 น. (หรือหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

• รายละเอียดกิจกรรม •

1. เข้าร่วมมิชชั่นต่างๆ เช่น • มิชชั่นสะพานโคอิมบรา
• มิชชั่นอาโมเนีย • มิชชั่นรอยอลโรด ฯลฯ
2. เมื่อจบมิชชั่นท่านจะได้รับรางวัลจากมิชชั่น
3. สามารถใช้เงิน 10 Vis เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

[GE] : Mission Roulette 10Vis

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This