[GE] : ประกาศระงับการใช้งานไอดีเกม เนื่องจากพบความผิดปกติ ที่มีการถือครองไอเทม Lyndon Box เป็นจำนวนมาก


ทีมงาน Thai Granado Espada

ขอแจ้งนักผจญภัยทุกท่าน เนื่องจากทางทีมงานได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของผู้เล่นบางกลุ่ม
ที่มีการถือครองไอเทม Lyndon Box อยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นไอเทมที่ได้รับมาโดยผิดปกติ
หลังจากการตรวจสอบ ทีมงานได้ทำการระงับการใช้งานไอดีเกมของผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ผู้เล่นที่พบปัญหาไม่สามารถทำการล็อคอินเข้าเกม ระบบแจ้งข้อความ “ไอดีเกมถูกระงับการใช้งาน
รบกวนติดต่อทีมงาน” ขอความกรุณาติดต่อทีมงานผ่านการแจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์เกม เลือกเมนู
ช่วยเหลือ >> E-Support พร้อมเลือก แจ้งปัญหา Bug เข้ามา เพื่อชี้แจงที่มาของไอเทมดังกล่าวค่ะ

โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา
เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This