[GE] : Lorch&Rio’s Episode Event


มาสนุกไปกับกิจกรรมของทั้งสอง Lorch & Rio

แล้วมารับรางวัลดีๆกับไปได้เลย!!

• ระยะเวลากิจกรรม •
เริ่มต้น : 23 มีนาคม 2564 เวลา 16:00 น.[หรือหลังเปิด Server]
สิ้นสุด : 6 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. [หรือก่อนปิด Server]

• เงื่อนไขกิจกรรม •
• เสร็จสิ้น เควสปลดล็อคตัวละคร >> ริโอ <<
• เสร็จสิ้น เควสปลดล็อคตัวละคร >> ลอร์ช <<

ภารกิจ
สนทนากับ Meister Lorch และ Conductor Rio
• ทั้งคู่จะอธิบายถึงเหตุผลที่กลับมา
• โดยเขาจะให้เราหาไอเทมเควสมาให้เขา
• สามารถหาได้จากมอนสเตอร์ประเภทต่างๆในแผนที่
• นำไอเทมเควสมาส่งเพื่อรับรางวัล และค่าความสัมพันธ์
※ ไอเทมเควสจะดร๊อปลงพื้นให้เราเก็บสะสมให้ครบ ※
※ ในวันหลังๆจะเป็นการหาไอเทมจากมิชชั่น ※

• เมื่อนำมาให้ส่งจะได้รับรางวัลดังนี้ •

คุณสมบัติของไอเทมบัพ

※ บัพมีระยะเวลา 5 นาที มีผลกับตัวละคร 1 ตัว ※
※ บัพจะหายไปเมื่อเปลี่ยนแผนที่ หรือตาย ※
※ บัฟทั้ง 2 ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ ※
※ หาซื้อเพิ่มเติมได้กับ Meister Lorch ※
※ ไอเทมบัพจะถูกลบออกเมื่อหมดกิจกรรม ※

รางวัลเพิ่มเติมตามค่าความสัมพันธ์

• หมายเหตุ •
ทำภารกิจได้วันละ 1 ครั้ง
ของรางวัลจากกิจกรรมทั้งหมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
※ ไอเทมบัพจะถูกลบออกเมื่อหมดกิจกรรม ※

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This