[GE] : IVY’s Episode EventIVY สุดยอดเชฟตัวจริงแห่งยุค
มาช่วยเธอเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำมาปรุงอาหารรสเลิศกัน

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มต้น : วันที่ 7 กันยายน 2564 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 23 กันยายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)


NPC : IVY •

• ภารกิจ •
[Event] Red Haired Chef

1. เมื่อเข้ามาในเมืองจะได้รับเควสจาก IVY แบบสุ่ม

2. เธอต้องการให้เราหาวัตถุดิบที่ได้จากการลง Rank Mission
เพื่อที่จะนำมาทำอาหารพิสูจน์ความสามารถ

3. เมื่อนำวัตถุดิบมาให้เธอ เธอก็จะทำการปรุง
และมอบรางวัลให้กับเราเป็นการตอบแทน

4. เธอจะสร้างชุดแฟชั่นให้กับ NPC ที่ร้องขอ
นำไปส่งแล้วรับรางวัลได้เลย

• รางวัลภารกิจ •

• บัพโจมตีมอนสเตอร์ •* ท่านสามารถรับบัพพลังโจมตีมอนสเตอร์ 10% *
* เป็นเวลา 60 นาที โดยการนำวัตุดิบใส่ลงไปในหม้อ *
* ทำภารกิจได้วันละ 1 ครั้ง *
* ของรางวัลจากกิจกรรมทั้งหมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ *

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 7 กันยายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This