[GE] Item Shop : SorshaItem Shop ประจำเดือน ธันวาคม 2564

Valeron Rapier ต้อนรับ Sorsha !! 

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 12:00 น.
เพื่อนๆ สามารถใช้ Item Code ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

แนะนำระบบ Item Shop on Web  
**การใช้ระบบ Item Shop จะต้องเติมเงินผ่าน Playmall เท่านั้น  
**การใช้จ่ายใน Item Shop จะไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
**Item Code มีจำนวนจำกัด**

: รายการไอเทม :

* Valeron Royal Package และ Valeron Rapier Package *

* จำหน่ายในวันที่ 3 – 25 ธ.ค. 2564 เท่านั้น *

: รายละเอียดไอเทม :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

1. เมื่อซื้อ Valeron Royal Package ท่านจะได้รับ Item Code เฉพาะ Socket Protect – Event 25 ชิ้น ไอเทมชิ้นที่เหลือทีมงานจะทำการแอดให้กับ Family ที่ทำการเติมไอเทมโคท Socket Protect – Event 25 ชิ้น และรับไอเทมจาก NPC : Leonado
2
. เมื่อซื้อ Valeron Rapier Package ท่านจะได้รับ Item Code เฉพาะ Stance Ring Box 11 ชิ้น ไอเทมชิ้นที่เหลือทีมงานจะทำการแอดให้กับ Family ที่ทำการเติมไอเทมโคท Stance Ring Box 11 ชิ้น และรับไอเทมจาก NPC : Leonado
3. Valeron Royal Package และ Valeron Rapier Package จำหน่ายในวันที่ 3 – 25 พ.ย. 2564 เท่านั้น
4. แอดไอเทมทุกวันทำการเวลา 12:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผู้ที่ซื้อไอเทมนี้ควรเติมไอเทมก่อนเวลาแอดไอเทมของทีมงาน

 

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This