[GE] Item Shop : Sherry


Item Shop ประจำเดือน เมษายน 2564

มาอัพเกรดอาวุธ 37 กันเถอะ!! 

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
เพื่อนๆ สามารถใช้ Item Code ได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:59 น. ครับ

แนะนำระบบ Item Shop on Web  
**การใช้ระบบ Item Shop จะต้องเติมเงินผ่าน Playmall เท่านั้น  
**การใช้จ่ายใน Item Shop จะไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
**Item Code มีจำนวนจำกัด**

: รายการไอเทม :


: รายละเอียดไอเทม :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

1. เมื่อซื้อ Valeron Royal Package ท่านจะได้รับ Item Code เฉพาะ Socket Protect – Event 25 ชิ้น ไอเทมชิ้นที่เหลือทีมงานจะทำการแอดให้กับ Family ที่ทำการเติมไอเทมโคท Socket Protect – Event 25 ชิ้น และรับไอเทมจาก NPC : Leonado
2. แอดไอเทมทุกวันทำการเวลา 12:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผู้ที่ซื้อไอเทมนี้ควรเติมไอเทมก่อนเวลาแอดไอเทมของทีมงาน

 

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ


Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This