[GE] Item Shop : Sharon’s Treasure


ผู้สำเร็จวิชาเวทย์ขั้นสูง Sage Sharon

พร้อมด้วย [+7] Divine Staff แรงทุกประเภท!! 

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.
เพื่อนๆ สามารถใช้ Item Code ได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:59 น. ครับ

แนะนำระบบ Item Shop on Web  
**การใช้ระบบ Item Shop จะต้องเติมเงินผ่าน Playmall เท่านั้น  
**การใช้จ่ายใน Item Shop จะไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
**Item Code มีจำนวนจำกัด**

: รายการไอเทม :

* ไอเทม Keep Package – ระดับสูง ปิดการจำหน่ายวันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 12.00 น. *

: รายละเอียดไอเทม :

 

**หมายเหตุ**
1. เมื่อซื้อ Valeron Gold Package Plus ท่านจะได้รับ Item Code เฉพาะ Socket Protect – Event 25 ชิ้น
ไอเทมชิ้นที่เหลือทีมงานจะทำการแอดให้กับ Family ที่ทำการเติมไอเทมโคท Socket Protect – Event 25 ชิ้น และรับไอเทมจาก NPC Leonado
2. เมื่อซื้อ Sharons Treasue Package ท่านจะได้รับ Item Code เฉพาะ Stance Ring Box 11 ชิ้น
ไอเทมชิ้นที่เหลือทีมงานจะทำการแอดให้กับ Family ที่ทำการเติมไอเทมโคท Stance Ring Box 11 ชิ้น และรับไอเทมจาก NPC Leonado
3. แอดไอเทมทุกวันทำการเวลา 15:00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผู้ที่ซื้อไอเทมนี้ควรเติมไอเทมก่อนเวลาแอดไอเทมของทีมงาน

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This