[GE]: Item Mall : Summer Costume 2021


Summer Costume 2021 ชุดน่าร้อนตัวละครเด็ดๆ

กลับมาให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในระบบ Item Mall

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 20 เมษายน 2564 (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายการไอเทม :

ลำดับ ไอเทม ราคา AC.
1 Charlotte Summer Costume Package 23,900
2 Kiss Summer Costume Package 23,900
3 Cadet Romina Summer Costume Package 23,900
4 Charlotte Summer Costume Special Package 44,900
5 Kiss Summer Costume Special Package 44,900
6 Cadet Romina Summer Costume Special Package 44,900
7 Barrel Summer Costume Package 19,900
8 Barrel Summer Total Costume Package 34,900
9 Lada Summer Costume Package 19,900
10 Lada Summer Total Costume Package 34,900
11 Ornella Summer Costume Package 19,900
12 Ornella Summer Total Costume Package 34,900
13 Canna Summer Costume Package 19,900
14 Canna Summer Total Costume Package 34,900
15 Van Summer Costume Package 19,900
16 Van Summer Total Costume Package 34,900
17 Archbishop Summer Costume Package 19,900
18 Archbishop Summer Total Costume Package 34,900
19 Weapon Costume Summon – 2019 Summer 10,900
20 Weapon Costume Summer Stone 2018 5,900

: รายละเอียดไอเทม :
• ตัวอย่างชุด Summer Costume 2021 •


ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This