[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

ร้อนๆแบบนี้ใส่ชุดชายหาดแล้วมาเล่นเกมกัน
รวมชุดชายหาดสุดตัวละครสุดปัง 30 รายการ

กลับมาให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในระบบ Item Mall

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 23 เมษายน 2562 (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายการไอเทม :
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

: รายละเอียด Package :
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
Weapon Costume Summon Stone 2018
[เลือกได้ครั้งละ 1 อย่าง]
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

Summer Costume Package

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020 [GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020 [GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

Summer Costume Total Package

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020 [GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020 [GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020 [GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
2018 Hot Summer Medal [GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

• ตัวอย่างชุด Summer Costume •

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2563
[GE]: New Item Mall : Hot Summer Costume 2020 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This