[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020
พบกับความสดใสของ Spring Costume 2020
มาให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในระบบ Item Mall

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 18 สิงหาคม 2563 (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 15 กันยายน 2563 (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายการไอเทม :
[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

: รายละเอียด Package :
[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020 [GE] : Item Mall : Spring Costume 2020 [GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

• ตัวอย่างชุด Spring Costume 2020 •

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2563
[GE] : Item Mall : Spring Costume 2020 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This