[GE] : Item Mall : Beach Costume 2020


ถึงไม่ได้ไปทะเล แต่ได้บรรยากาศของทะเลกับ
Beach Costume 2020

มาให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในระบบ Item Mall

: ระยะเวลาจำหน่าย :
เริ่ม : วันที่ 15 กันยายน 2563 (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายการไอเทม :

: รายละเอียดไอเทม :


• ตัวอย่างชุด Beach Costume 2020
ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This