[GE] : Harry’s Mysterious White Box

Harry’s Mysterious White Box

 มาใช้พลังหู… ช่วย Harry สืบหาตัวคนร้าย

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มต้น : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.[หรือหลังเปิดServer]
สิ้นสุด : 5 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. [หรือก่อนปิด Server]

• รายละเอียดกิจกรรม •

1. สนทนากับ NPC : Harry’s ที่ เมือง รีบอร์โดซ์ เพื่อรับภารกิจ
2. Harry จะให้เราช่วยหาคนร้ายจากการฟังเสียง (ควรเปิดเสียงตัวละครในเกมเพื่อทำเควสนี้)
3. เมื่อเราช่วย Harry’s  สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ ก็ตามจะได้รับของรางวัล

• ตัวอย่างของรางวัลจาก Harry’s •

Harry’s Ticket จะถูกลบหลังจบกิจกรรม  ※

เมื่อสะสม “Harry’s Ticket” ตามจำนวนที่กำหนด
สามารถนำไปแลกของรางวัล กับ NPC : Harry’s ได้ที่ เมือง รีบอร์โดซ์ 

 

• NPC กิจกรรม : Harry •

หมายเหตุ :   เมื่อเราสนทนากับ Harry จะได้รับ Buff  [Harry’s Grace]   ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง
Buff  [Harry’s Grace]  : Combat EXP +50%  , Stance EXP +50% ,
ATK of Monters +15% , Damage From Monter -10%

*** ขั้นตอนนี้ให้เราฟังเสียงเพื่อตอบคำถาม (ควรเปิดเสียงตัวละครในเกม) ***
**** สามารถฟังซ้ำได้ ****

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This