[GE] : Faction Mission Reunion

มาเช็คความเหนียวแน่นของ Faction กับกิจกรรม
Faction Mission ReUnion
กิจกรรมที่ต้องนัดกันมา แล้วก็ไปทำภารกิจร่วมกันนะครับ

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

1. ทำภารกิจ แฟคชั่นมิชชั่น ตามที่กำหนดในแต่ละ สัปดาห์
2. แฟคชั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้
– Rank : 1 รับรางวัล Strengthening Accelerate 40 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 2 – 3 รับรางวัล Strengthening Accelerate 30 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 10 รับรางวัล Strengthening Accelerate 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา


จากภาพตัวอย่าง SailarKnight แฟคชั่น อันดับ 1  จะได้รับ
Strengthening Accelerate 40 ชิ้น คูณ 12 = 480 ชิ้น

3. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ทำได้โดยไปที่ เมนู “ห้องแห่งเกียรติยศ” > “แฟคชั่นมิชชั่น”
4. ทางทีมงานจะแจกรางวัลให้กับหัวหน้า Faction ภายใน 5 วันหลังจบภาระกิจในแต่ล่ะสัปดาห์

สัปดาห์ วันที่ Faction Mission
1 วันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2562 ออตมาตอนแห่งความบ้าคลั่ง
2 วันที่  11 – 17 พฤศจิกายน 2562 คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง
3 วันที่  18 – 24 พฤศจิกายน 2562 Armonia The Second Holy War
4 วันที่  25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 Viron : Win back Lost Time

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :

1. กิจกรรมนี้รับเฉพาะแฟคชั่น ที่มี Level ตั้งแต่ 65 ขึ้นไปเท่านั้น
2. หากแฟคชั่นที่ชนะมี Level ไม่ถึง 65 รางวัลจะถูกมอบให้กับ Faction ลำดับถัดไป

: ประกาศผลการแข่งขัน :

วันที่ : 4 – 10 พฤศจิกายน 2562
Mission : ออตมาตอนแห่งความบ้าคลั่ง

วันที่ : 11 – 17 พฤศจิกายน 2562
Mission : คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง

วันที่ : 18 – 24 พฤศจิกายน 2562
Mission : Armonia The Second Holy War

วันที่  25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
Mission : Viron : Win back Lost Time

หมายเหตุ
1. เก็บคะแนนในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ในสัปดาห์นั้น
1. รางวัลจากกิจกรรมมอบให้กับหัวหน้า Faction เพื่อนำไปแบ่งให้กับสมาชิก
2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This