[GE] : Faction Mission From Home


แม้บางคนจะทำงานที่บ้าน แต่สมาชิก Faction
ก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ ขอเชิญเข้าร่วม

Faction Mission From Home
เราจะไม่ทิ้งกัน!!

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 1 เมษายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 26 เมษายน 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

1. ทำภารกิจ แฟคชั่นมิชชั่น ตามที่กำหนดในแต่ละ สัปดาห์
2. แฟคชั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้

Week 1
– Rank : 1 – 3 รับรางวัล Strengthening Accelerate 25 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 10 รับรางวัล Strengthening Accelerate 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา

Week 2 – 4
– Rank : 1 รับรางวัล Strengthening Accelerate 30 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 2 – 3 รับรางวัล Strengthening Accelerate 25 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 5 รับรางวัล Strengthening Accelerate 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา

** อัพเดตรางวัลมีผลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป **


จากภาพตัวอย่าง SailarKnight แฟคชั่น อันดับ 1  จะได้รับ
Strengthening Accelerate 25 ชิ้น คูณ 12 = 300 ชิ้น

3. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ทำได้โดยไปที่ เมนู “ห้องแห่งเกียรติยศ” > “แฟคชั่นมิชชั่น”
4. ทางทีมงานจะแจกรางวัลให้กับหัวหน้า Faction ภายใน 5 วันหลังจบภาระกิจในแต่ล่ะสัปดาห์

สัปดาห์ วันที่ Faction Mission
1 วันที่ 1 – 5 เมษายน 2563 Fury Kielce
2 วันที่ 6 – 12 เมษายน 2563 ออตมาตอนแห่งความบ้าคลั่ง
3 วันที่ 13 – 19 เมษายน 2563 Party Mission : Bedel
4 วันที่ 20 – 26 เมษายน 2563 ภัยพิบัติคนตัดไม้

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :

1. กิจกรรมนี้รับเฉพาะแฟคชั่น ที่มี Level ตั้งแต่ 65 ขึ้นไปเท่านั้น
2. หากแฟคชั่นที่ชนะมี Level ไม่ถึง 65 รางวัลจะถูกมอบให้กับ Faction ลำดับถัดไป

: ประกาศผลการแข่งขัน :
(อัพเดทหลังจบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์)

วันที่ : 1 – 5 เมษายน 2563
Mission : Fury Kielce

วันที่ : 6 – 12 เมษายน 2563
Mission : ออตมาตอนแห่งความบ้าคลั่ง

วันที่ : 13 – 19 เมษายน 2563
Mission : Party Mission : Bedel

วันที่  20 – 26 เมษายน 2563
Mission : ภัยพิบัติคนตัดไม้

หมายเหตุ
1. เก็บคะแนนในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ในสัปดาห์นั้น
1. รางวัลจากกิจกรรมมอบให้กับหัวหน้า Faction เพื่อนำไปแบ่งให้กับสมาชิก
2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This