[GE] : Faction Mission Celebrate Altria EP4


รวมพลสมาชิก Faction เป็นการด่วน
เพื่อเข้าร่วมเข้าร่วมภารกิจฉลอง Patch ใหม่

Faction Mission Celebrate Altria EP4

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

1. ทำภารกิจ แฟคชั่นมิชชั่น ตามที่กำหนดในแต่ละ สัปดาห์
2. แฟคชั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้

: รางวัลกิจกรรม :
– Rank : 1 รับรางวัล Addtionnal Reward Ticket 30 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 2 – 3 รับรางวัล Addtionnal Reward Ticket 25 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 5 รับรางวัล Addtionnal Reward Ticket 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา


จากภาพตัวอย่าง SailarKnight แฟคชั่น อันดับ 1  จะได้รับ
Addtionnal Reward Ticket 25 ชิ้น คูณ 12 = 300 ชิ้น

3. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ทำได้โดยไปที่ เมนู “ห้องแห่งเกียรติยศ” > “แฟคชั่นมิชชั่น”
4. ทางทีมงานจะแจกรางวัลให้กับหัวหน้า Faction ภายใน 5 วันหลังจบภาระกิจในแต่ล่ะสัปดาห์
* เก็บคะแนนผู้ชนะในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ท้ายสัปดาห์นั้น *
* ใช้ตั๋วแทนการจ่ายเงินในรางวัลรูเล็ตที่ 2 *

สัปดาห์ วันที่ Faction Mission
1 วันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2563 Fury Giffon
2 วันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2563 คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง
3 วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2563 ภัยพิบัติคนตัดไม้
4 วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 Party Mission : Bedel

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :

1. กิจกรรมนี้รับเฉพาะแฟคชั่น ที่มี Level ตั้งแต่ 65 ขึ้นไปเท่านั้น
2. หากแฟคชั่นที่ชนะมี Level ไม่ถึง 65 รางวัลจะถูกมอบให้กับ Faction ลำดับถัดไป

: ประกาศผลการแข่งขัน :
(อัพเดทหลังจบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์)

วันที่ : 7 – 14 กรกฎาคม 2563
Mission : Fury Giffon

วันที่ : 14 – 21 กรกฎาคม 2563
Mission : คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง

วันที่ : 21 – 29 กรกฎาคม 2563
Mission : ภัยพิบัติคนตัดไม้

วันที่ : 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563
Mission : Party Mission : Bedel

 

หมายเหตุ
1. เก็บคะแนนในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ในสัปดาห์นั้น
2. รางวัลจากกิจกรรมมอบให้กับหัวหน้า Faction เพื่อนำไปแบ่งให้กับสมาชิก
3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 6 มิถุนายน 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This