[GE] : Faction Mission 2021


เช็คชื่อสมาชิก Faction ให้พร้อม
แล้วไปร่วมภารกิจ Faction Mission 2021

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 5 มกราคม 2564 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

1. ทำภารกิจ แฟคชั่นมิชชั่น ตามที่กำหนดในแต่ละ สัปดาห์
2. แฟคชั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้

: รางวัลรายสัปดาห์ :
– Rank : 1 รับรางวัล อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ 30 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 2 – 3 รับรางวัล อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ 25 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 5 รับรางวัล อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา


จากภาพตัวอย่าง SailarKnight แฟคชั่น อันดับ 1  จะได้รับ
อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ คูณ 12

3. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ทำได้โดยไปที่ เมนู “ห้องแห่งเกียรติยศ” > “แฟคชั่นมิชชั่น”
4. ทางทีมงานจะแจกรางวัลให้กับหัวหน้า Faction ภายใน 5 วันหลังจบภาระกิจในแต่ล่ะสัปดาห์
* เก็บคะแนนผู้ชนะในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ท้ายสัปดาห์นั้น *

: รางวัลพิเศษ :
• นับเวลารวมการเล่น แฟคชั่นมิชชั่น ของแต่ละ Faction •
• นับเฉพาะ Faction ที่ติด Rank 1 – 10 ของแต่ละสัปดาห์ •
• Faction ที่ทำเวลารวมน้อยที่สุดลำดับ 1 – 3 จะได้รางวัลเพิ่มเติม •
• Faction ที่ไม่บันทึกเวลาทั้ง 4 สัปดาห์จะถูกตัดสิทธิ์ •
ตัวอย่าง การนับเวลารวมของ Faction A
คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง 5:00 นาที
ภัยพิบัติคนตัดไม้ 12:00 นาที
viron : win back lost time 10:00 นาที
Party Mission : Bedel 15:00 นาที
Faction A = 42 นาที
– Rank : 1 รับรางวัล Strengthening Accelrate 500 ชิ้น / Faction
– Rank : 2 รับรางวัล Strengthening Accelrate 400 ชิ้น / Faction
– Rank : 3 รับรางวัล Strengthening Accelrate 300 ชิ้น / Faction

สัปดาห์ วันที่ Faction Mission
1 5 – 11 ม.ค. 2564 PartyMission : Bedel 
2 12 – 18 ม.ค. 2564 คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง
3 19 – 25 ม.ค. 2564 ภัยพิบัติคนตัดไม้
4 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 viron : win back lost time

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :

1. กิจกรรมนี้รับเฉพาะแฟคชั่น ที่มี Level ตั้งแต่ 65 ขึ้นไปเท่านั้น
2. หากแฟคชั่นที่ชนะมี Level ไม่ถึง 65 รางวัลจะถูกมอบให้กับ Faction ลำดับถัดไป

: ประกาศผลการแข่งขัน :
(อัพเดทหลังจบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์)

วันที่ : 5 – 11 ม.ค. 2564
Mission : PartyMission : Bedel

วันที่ : 12 – 18 ม.ค. 2564
Mission : คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง

วันที่ : 19 – 25 ม.ค. 2564
Mission : ภัยพิบัติคนตัดไม้

วันที่ : 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564
Mission : viron : win back lost time
[]

รางวัลรวมทุกสัปดาห์

( อัปเดตสัปดาห์ที่ 3 )

หมายเหตุ
1. เก็บคะแนนในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ในสัปดาห์นั้น
2. ประกาศผลรางวัลแต่ละสัปดาห์ทางหน้าข่าวนี้
3. รางวัลจากกิจกรรมมอบให้กับหัวหน้า Faction เพื่อนำไปแบ่งให้กับสมาชิก
4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This