[GE] : Faction Mission 2021


เช็คชื่อสมาชิก Faction ให้พร้อม
แล้วไปร่วมภารกิจ Faction Mission 2021

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 5 มกราคม 2564 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

1. ทำภารกิจ แฟคชั่นมิชชั่น ตามที่กำหนดในแต่ละ สัปดาห์
2. แฟคชั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้

: รางวัลรายสัปดาห์ :
– Rank : 1 รับรางวัล อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ 30 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 2 – 3 รับรางวัล อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ 25 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 5 รับรางวัล อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา


จากภาพตัวอย่าง SailarKnight แฟคชั่น อันดับ 1  จะได้รับ
อัพเกรด เอนชานต์ สเตบิไลเซอร์ คูณ 12

3. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ทำได้โดยไปที่ เมนู “ห้องแห่งเกียรติยศ” > “แฟคชั่นมิชชั่น”
4. ทางทีมงานจะแจกรางวัลให้กับหัวหน้า Faction ภายใน 5 วันหลังจบภาระกิจในแต่ล่ะสัปดาห์
* เก็บคะแนนผู้ชนะในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ท้ายสัปดาห์นั้น *

: รางวัลพิเศษ :
• นับเวลารวมการเล่น แฟคชั่นมิชชั่น ของแต่ละ Faction •
• นับเฉพาะ Faction ที่ติด Rank 1 – 10 ของแต่ละสัปดาห์ •
• Faction ที่ทำเวลารวมน้อยที่สุดลำดับ 1 – 3 จะได้รางวัลเพิ่มเติม •
• Faction ที่ไม่บันทึกเวลาทั้ง 4 สัปดาห์จะถูกตัดสิทธิ์ •
ตัวอย่าง การนับเวลารวมของ Faction A
คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง 5:00 นาที
ภัยพิบัติคนตัดไม้ 12:00 นาที
viron : win back lost time 10:00 นาที
Party Mission : Bedel 15:00 นาที
Faction A = 42 นาที
– Rank : 1 รับรางวัล Strengthening Accelrate 500 ชิ้น / Faction
– Rank : 2 รับรางวัล Strengthening Accelrate 400 ชิ้น / Faction
– Rank : 3 รับรางวัล Strengthening Accelrate 300 ชิ้น / Faction

สัปดาห์ วันที่ Faction Mission
1 5 – 11 ม.ค. 2564 PartyMission : Bedel 
2 12 – 18 ม.ค. 2564 คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง
3 19 – 25 ม.ค. 2564 ภัยพิบัติคนตัดไม้
4 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564 viron : win back lost time

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :

1. กิจกรรมนี้รับเฉพาะแฟคชั่น ที่มี Level ตั้งแต่ 65 ขึ้นไปเท่านั้น
2. หากแฟคชั่นที่ชนะมี Level ไม่ถึง 65 รางวัลจะถูกมอบให้กับ Faction ลำดับถัดไป

: ประกาศผลการแข่งขัน :
(อัพเดทหลังจบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์)

วันที่ : 5 – 11 ม.ค. 2564
Mission : PartyMission : Bedel

วันที่ : 12 – 18 ม.ค. 2564
Mission : คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง

วันที่ : 19 – 25 ม.ค. 2564
Mission : ภัยพิบัติคนตัดไม้

วันที่ : 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 2564
Mission : viron : win back lost time

รางวัลรวมทุกสัปดาห์

( อัปเดตสัปดาห์ที่ 3 )

หมายเหตุ
1. เก็บคะแนนในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ในสัปดาห์นั้น
2. ประกาศผลรางวัลแต่ละสัปดาห์ทางหน้าข่าวนี้
3. รางวัลจากกิจกรรมมอบให้กับหัวหน้า Faction เพื่อนำไปแบ่งให้กับสมาชิก
4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This