[GE] : Faction Mission Ailis is comming…


รวมพลสมาชิก Faction เป็นการด่วน
เพื่อเข้าร่วมภารกิจฉลอง Patch ใหม่

Ailis : Powder Keg เร็วๆนี้

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่ม : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

1. ทำภารกิจ แฟคชั่นมิชชั่น ตามที่กำหนดในแต่ละ สัปดาห์
2. แฟคชั่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลดังนี้

: รางวัลรายสัปดาห์ :
– Rank : 1 รับรางวัล Addtionnal Reward Ticket 30 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 2 – 3 รับรางวัล Addtionnal Reward Ticket 25 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา
– Rank : 4 – 5 รับรางวัล Addtionnal Reward Ticket 20 ชิ้น / คนใน Faction ที่บันทึกเวลา


จากภาพตัวอย่าง SailarKnight แฟคชั่น อันดับ 1  จะได้รับ
Addtionnal Reward Ticket 25 ชิ้น คูณ 12 = 300 ชิ้น

3. ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนที่ทำได้โดยไปที่ เมนู “ห้องแห่งเกียรติยศ” > “แฟคชั่นมิชชั่น”
4. ทางทีมงานจะแจกรางวัลให้กับหัวหน้า Faction ภายใน 5 วันหลังจบภาระกิจในแต่ล่ะสัปดาห์
* เก็บคะแนนผู้ชนะในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ท้ายสัปดาห์นั้น *
* ใช้ตั๋วแทนการจ่ายเงินในรางวัลรูเล็ตที่ 2 *

: รางวัลพิเศษ :
• นับเวลารวมการเล่น แฟคชั่นมิชชั่น ของแต่ละ Faction •
• นับเฉพาะ Faction ที่ติด Rank 1 – 10 ของแต่ละสัปดาห์ •
• Faction ที่ทำเวลารวมน้อยที่สุดลำดับ 1 – 3 จะได้รางวัลเพิ่มเติม •
• Faction ที่ไม่บันทึกเวลาทั้ง 4 สัปดาห์จะถูกตัดสิทธิ์ •
ตัวอย่าง การนับเวลารวมของ Faction A
คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง 5:00 นาที
ภัยพิบัติคนตัดไม้ 12:00 นาที
viron : win back lost time 10:00 นาที
Party Mission : Bedel 15:00 นาที
Faction A = 42 นาที
– Rank : 1 รับรางวัล Strengthening Accelrate 500 ชิ้น / Faction
– Rank : 2 รับรางวัล Strengthening Accelrate 400 ชิ้น / Faction
– Rank : 3 รับรางวัล Strengthening Accelrate 300 ชิ้น / Faction

สัปดาห์ วันที่ Faction Mission
1 วันที่ 2 – 10 พ.ย. 2563 คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง
2 วันที่ 11 – 17 พ.ย. 2563 ภัยพิบัติคนตัดไม้
3 วันที่ 18 – 24 พ.ย. 2563 viron : win back lost time
4 วันที่ 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2564 Party Mission : Bedel

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :

1. กิจกรรมนี้รับเฉพาะแฟคชั่น ที่มี Level ตั้งแต่ 65 ขึ้นไปเท่านั้น
2. หากแฟคชั่นที่ชนะมี Level ไม่ถึง 65 รางวัลจะถูกมอบให้กับ Faction ลำดับถัดไป

: ประกาศผลการแข่งขัน :
(อัพเดทหลังจบกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์)

วันที่ : 2 – 10 พ.ย. 2563
Mission : คำสาปของป่าอาทิตย์อัสดง

วันที่ : 11 – 17 พ.ย. 2563
Mission : ภัยพิบัติคนตัดไม้

วันที่ : 18 – 24 พ.ย. 2563
Mission : viron : win back lost time

วันที่ : 25 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2563
Mission : Party Mission : Bedel

รางวัลรวมทุกสัปดาห์

( อัปเดตสัปดาห์ที่ 4 )

หมายเหตุ
1. เก็บคะแนนในช่วงเวลาปิดปรับปรุง Server ในสัปดาห์นั้น
2. ประกาศผลรางวัลแต่ละสัปดาห์ทางหน้าข่าวนี้
3. รางวัลจากกิจกรรมมอบให้กับหัวหน้า Faction เพื่อนำไปแบ่งให้กับสมาชิก
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This