Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

 

 

Costume Parade

สวย เก๋ เท่ พิเศษสำหรับทุกท่าน ! !

: ระยะเวลาจำหน่าย :

เริ่ม : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.  ( หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ )
สิ้นสุด : วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ( หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ )

: รายการไอเทม :

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!! Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!! Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!! Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!! Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

 Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

ทีมงาน Granado Espada

ประกาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

Costume Parade สวย เก๋ เท่ กลับมาแล้ว !!!

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This